%PM, %06 %654 %2017 %14:%Kwi

Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Wyróżniony

Od 31.03.2017 do 31.08.2017 można składać wnioski w ramach Poddziałania 1.2.1. „Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw”. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 173 240 000,00 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 100 000 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 25 000 000 PLN.

Podmiotami uprawnionymi do składania są:

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
 • jednostek naukowych,
 • uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji otoczenia biznesu.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

projekty badawczo rozwojowe createbusiness 2

 

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

 • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 • tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 • walidacja danego rozwiązania,
 • uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
 • wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:

                     I. POMOC NA PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE:

w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b)  średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c)  pozostali beneficjenci – 50%,

w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

b)  średnie przedsiębiorstwa – 35%,

c)   pozostali beneficjenci – 25%,

 w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c) pozostali beneficjenci – 50%.

II. POMOC DLA MŚP NA WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI

50% - dotyczy wydatków związanych z uzyskaniem, walidacją i obrona patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (niezależnie do rodzaju badań i statusu przedsiębiorstwa).

III. POMOC DE MINIMIS

Maksymalna intensywność pomocy de minimis wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że intensywność pomocy de minimis nie może być wyższa niż wartości określone w § 26 Regulaminu konkursu, a w przypadku dofinansowania kosztów uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych nie może być wyższa niż wartości określone w § 27 Regulaminu konkursu. 

 

Czytany 865 razy Ostatnio zmieniany %PM, %06 %669 %2017 %15:%Kwi

Podegrodzie 525, 33-386 Podegrodzie

Osoby do kontaktu:

Patrycja Pierzchała 506 116 773

Dorota Krajewska 504 734 223

NIP: 734-356-13-22

REGON: 364130812

KRS: 0000740858