%PM, %24 %698 %2018 %15:%Lut

4.2 Eko-przedsiębiorstwa Wyróżniony

EKO 4

POŻYCZKOBIORCA

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa 


TERMIN NABORU:   MAJ 2018r.

Refundacja do 50% kosztów projektu 


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

  1. Głęboka modernizacja energetyczna budynków
  2. Inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
  3. Kompleksowy projekt obejmujący: modernizację energetyczną budynków oraz inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
  4. Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego- charakter demonstracyjny.

W wyniku realizacji działania nastąpi podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez zmiany w procesach technologiczno – produkcyjnych, kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów, będących zapleczem działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno – usługowe) oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Głęboka modernizacja energetyczna- głównym warunkiem poprzedzającym realizacje projektu będzie wykonanie  audytów energetycznych, które następnie posłużą weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych.

Ważnym aspektem w trakcie oceny będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, a z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

Ważne!!! – w ramach zastosowania energooszczędnych technologii produkcji  może być dofinansowane np. zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzenie systemów zarządzania energią. W przypadku tego rodzaju projektów będą one mogły być realizowane wyłączenie, jako element projektu dotyczącego modernizacji energetycznej lub zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Czytany 899 razy Ostatnio zmieniany %AM, %12 %450 %2018 %09:%Lip

Podegrodzie 525, 33-386 Podegrodzie

Osoby do kontaktu:

Patrycja Pierzchała 506 116 773

Dorota Krajewska 504 734 223

NIP: 734-356-13-22

REGON: 364130812

KRS: 0000740858