%PM, %05 %835 %2019 %19:%Cze

RUSZA 7 EDYCJA PROGRAMU MÓJ SZEF TO JA !!! Wyróżniony

Napisał

 

 • INFORMACJE O PROJEKCIE

 

 • Projekt „Mój szef to ja! II” - realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 • Projekt realizowany jest od maja 2018 roku do maja 2021 roku, rekrutacja planowana jest od maja 2018 do września 2019 roku.

 

 • W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie:
  dla 675 osób – coaching, szkolenia, doradztwo grupowe i indywidualne
  dla 585 osób – dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie około 27 000 zł (do 6- krotności przeciętnego wynagrodzenia) i wsparcie pomostowe do 12m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie szkolenia i doradztwa
  – monitoring/kontrola wydatkowania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 18 miesięcy.
 • Planowane efekty programu:
 • założenie 585 firm,
 • powstanie minimum 600 miejsc pracy dzięki przyznanym dotacjom;
 • Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 instytucji:
 • Miasto Nowy Sącz- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz,
 • Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o., ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz,
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 20F/1, 34-700 Rabka-Zdrój,
 • Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
 • DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

 

 • do osób pozostających bez pracy (biernych zawodowo lub osób bezrobotnych – zarówno tych zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy) !
 • do osób zamieszkujących lub uczących się na obszarze następujących powiatów:
 • gorlickiego,
 • limanowskiego,
 • nowosądeckiego,
 • miasta Nowy Sącz !
 • do osób w wieku 30 lat i więcej !

 

 • do osób, które należą co najmniej do jednej z poniższych grup:
 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • KOBIET !
 • ILE ŚRODKÓW MOŻNA POZYSKAĆ?

 

 • można uzyskać ok. 27 700 zł  !!! – które przeznaczyć można na zakup różnych akcesoriów, maszyn czy urządzeń związanych z planowaną do otwarcia działalnością gospodarczą.
 • GDZIE PRZYJMOWANE BĘDĄ FORMULARZE?

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane  w następujących Punktach Obsługi:

 • Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 NOWY SĄCZ,
 • Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości- Stowarzyszenie „Nasze Miasto”, ul. Piekarska 4 (wejście od ul. Strażackiej), 38-300 GORLICE,
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. M. B. Bolesnej 11 A, 34-600 LIMANOWA
 • W JAKICH DNIACH BĘDĄ PRZYJMOWANE FORMULARZE?

 

17-19, 21, 24 czerwca 2019 - w godzinach 9.00 – 14.0

 

 • SZCZEGÓŁY:
 • Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: mojszeftoja.pl

 

 

 • JAK WYGLĄDA REKRUTACJA?
 • W pierwszym etapie ubiegania się o fundusze należy złożyć krótki formularz rekrutacyjny.
 • Kolejno po zakwalifikowaniu się do programu Uczestnik uczęszcza na 2-tygodniowe spotkania (szkolenia), w trakcie których przy pomocy swojego Opiekuna Projektu pisze szczegółowy biznesplan.
 • Następnie po zaakceptowaniu przez opiekuna Uczestnik podpisuje umowę, po której otrzymuje dotację.
Czytany 101 razy Ostatnio zmieniany %PM, %05 %841 %2019 %19:%Cze

Podegrodzie 525, 33-386 Podegrodzie

Osoby do kontaktu:

Patrycja Pierzchała 506 116 773

Dorota Krajewska 504 734 223

NIP: 734-356-13-22

REGON: 364130812

KRS: 0000740858