Jedną z możliwości uzyskania dofinansowania na rozpoczęcia działalności gospodarczej są środki finansowe z Urzędu Pracy. Najważniejszym atutem tej dotacji jest jej BEZZWROTNY CHARAKTER, gwarantujący dodatkowo otrzymanie środków finansowych na konto przed ich wydatkowaniem, dzięki czemu nie ma konieczności „płacenia prywatnymi pieniędzmi” i czekania na ich zwrot. Plusem jest również SZYBKI TERMIN OCENY wniosku – który zamyka się przeważnie w 30 dniach.

ROZPOCZNIJ SWOJ BIZNES 3

 

 Listopad 2016 to czas, gdzie w niektórych Lokalnych Grupach Działania na obszarze woj. małopolskiego ruszają nabory na ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Można uzyskać nawet 300 000 zł dotacji! Chcesz wiedzieć czy w Twojej miejscowości jest możliwość ubiegania się o to dofinansowanie i jakie trzeba spełnić warunki? Przeczytaj poniższy artykuł.

Na chwilę obecną LGDy dokonują jeszcze zmian w zakresie procedur wyboru operacji oraz doprecyzowują definicję lokalnych kryteriów wyboru aby wykluczyć możliwość dwuznacznej interpretacji niektórych kryteriów. Zmiany jakie pojawiły się w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 25 sierpnia 2016r. wprowadziły nieco obostrzeń dla przedsiębiorców.


Uwaga!

NOWE WZORY DOKUMENTÓW – otwarcie działalności gospodarczej

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

W połowie października 2016 w większości Lokalnych Grup Działania na obszarze woj. małopolskiego mają ruszyć nabory na ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Będą one miały charakter konkursu, o ograniczonym czasie na złożenie wniosków: pomiędzy 14 a 30 dni.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego informuje, że planowany termin ogłoszenia naborów wniosków w trybie konkursowym w III kwartale 2016 roku to:

Firmy mogą uzyskać nawet 100 000 zł na współpracę z jednostką badawczą w celu opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. O dotację można starać się od 06.06.2016r. – 31.10.2016r.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami w tym zakresie.

Planowane terminy ogłoszenia naborów wniosków z RPO Małopolska w trybie konkursowym w II kwartale 2016 roku to:

Strona 2 z 2

Podegrodzie 525, 33-386 Podegrodzie

Osoby do kontaktu:

Patrycja Pierzchała 506 116 773

Dorota Krajewska 504 734 223

NIP: 734-356-13-22

REGON: 364130812

KRS: 0000740858