Co to jest dotacja ?

                     

Często słyszymy słowo DOTACJA. Dotacja często mylona jest z innymi formami wsparcia jak np.: pożyczką. Czym jest wiec dotacja?
Dotacja jest to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa, dotacja udzielana jest zwykle przez państwo i/lub różnego rodzaju organizacje, różnego rodzaju podmiotom na realizację ich zadań.

 

Create & Business opracuje dla Ciebie profesjonalne i skuteczne

wnioski o dofinansowania unijne

 

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:

 

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png Doboru odpowiedniej dotacji dla Ciebie, Twojej firmy/organizacji itp.

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png Wsparcia w tworzeniu procedur realizacji operacji

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png Doradztwa w zakresie zawierania umów w ramach projektu

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png Doradztwa w zakresie dokonywania zakupu środków trwałych

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png Opracowywania projektów, umów z dostawcami, wykonawcami

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png Doradztwa w zakresie kwalifikowalności wydatków.

 


Gołkowice Dolne 219, 33-388 Gołkowice Dolne

Osoby do kontaktu:

Patrycja Pierzchała 506 116 773

Dorota Krajewska 504 734 223

NIP: 734-356-13-22

REGON: 364130812

KRS: 0000740858