Dotacje z urzędu pracy

Dzięki naszej niemal 100% skuteczności pomożemy pozyskać dla Ciebie różnego rodzaju dotacje z Urzędu Pracy.

                                       

 

 
 
 
 

Dla pracodawców i przedsiębiorców

                               

 

I.  Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy

tik-tak-ccc-eueueu-hi.pngStaże i bony stażowe.

tik-tak-ccc-eueueu-hi.pngKrajowy Fundusz Szkoleniowy.

tik-tak-ccc-eueueu-hi.pngRefundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników.

 

II.  Wsparcie tworzenia miejsc pracy

tik-tak-ccc-eueueu-hi.pngPrace interwencyjne.

tik-tak-ccc-eueueu-hi.pngRefundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

tik-tak-ccc-eueueu-hi.pngDofinansowanie wynagrodzenia na zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+.

tik-tak-ccc-eueueu-hi.pngPożyczka na utworzenie stanowiska pracy.

tik-tak-ccc-eueueu-hi.pngRefundacja składek dla osób do 30 roku życia.

Dla bezrobotnych

                         

  I.  Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

  II.  Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

  III. "Pierwszy biznes - Wsparcie na starcie II"


Gołkowice Dolne 219, 33-388 Gołkowice Dolne

Osoby do kontaktu:

Patrycja Pierzchała 506 116 773

Dorota Krajewska 504 734 223

NIP: 734-356-13-22

REGON: 364130812

KRS: 0000740858