Dotacje z ZUS dla firm na BHP

                          

Dotacje z ZUS dla firm na BHP, to dotacje, których podstawowym celem jest realizacja przez ZUS zadania określonego przez ustawę o ubezpieczeniu społecznym a dotyczącego prewencji wypadkowej w firmach. Firmy spełniające określone kryteria do wsparcia mogą otrzymać dofinansowanie z ZUS na BHP. Subwencje zostają przyznane firmom, które wykażą potrzebę poprawienia bezpieczeństwa pracy i wskażą inwestycję należącą do jednej z kategorii, które kwalifikują firmę do otrzymania dotacji na BHP od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2018 ZUS zabezpieczył na ten cel 50 mln zł. 

Przykładowe działania inwestycyjne w projekcie

                             

Działania w projektach inwestycyjnych, na które można otrzymać dotację dla firm to modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy oraz zakup oraz montaż urządzeń i elementów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Poniżej przedstawiamy przykładowy  katalog działań inwestycyjny.

 

Urządzenia samojezdne służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego - pow. 450 kg (wózki widłowe samojezdniowe, suwnice, HDS, ładowarko-spycharki)
Osłony do niebezpiecznych stref maszyn
Modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części
Przyrządy ochronne czułe na nacisk (maty, podłogi, obrzeża, krawędzie)
Elementy systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa
Kabiny i obudowy dźwiękoizolacyjne lub dźwiękochłonno-izolacyjne obudowy, osłony i ekrany chroniące przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi
Wyroby BHP przeciw-drganiowe (wibroizolatory, amortyzatory, neutralizatory elektryczności statycznej)
Urządzenia oczyszczające powietrze (filtry, filtropochłaniacze)
Systemy i elementy wentylacji nawiewnej oraz miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki)
Instalacja elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej
Urządzenia BHP służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (podesty, platformy, podnośniki)
Maszyny służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków – do 450 kg (ręczne wózki paletowe/platformowe, wciągniki i żurawiki)
Urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, chemiczne
Zakup środków ochrony indywidualnej (w firmie do 49 pracowników)

 

 

zus2

 

Przykładowe działania doradcze w projekcie

                       

 

 

 tik-tak-ccc-eueueu-hi.png  Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png  Ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami w miejscu pracy

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png  Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, takich jak:

  • czynniki chemiczne i zapylenie,
  • czynniki biologiczne,
  • czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat itp.),
  • czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym itp.).

Powyższe pomiary mogą być wykonywane wyłącznie jako element innych działań przewidzianych wnioskiem, np. ocena skuteczności działań inwestycyjnych, ocena ryzyka zawodowego, dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej itp. (w przypadku czynników szkodliwych pomiary powinny być wykonywane przez akredytowane laboratoria).

 

Nie trać czasu, wykorzystaj z nami środki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doradzimy i przygotujemy pełną dokumentację. Posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji z ZUS, jak i dotacji unijnych. Zachęcamy do kontaktu poprzez stronę internetową lub telefonicznie


Gołkowice Dolne 219, 33-388 Gołkowice Dolne

Osoby do kontaktu:

Patrycja Pierzchała 506 116 773

Dorota Krajewska 504 734 223

NIP: 734-356-13-22

REGON: 364130812

KRS: 0000740858