FENG – nowy unijny program dla przedsiębiorców

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) jest naturalną kontynuacją znanego z mijającej perspektywy 2014-2020 krajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Planowane działania skupiać się będą głównie na wspieraniu badań i rozwoju oraz szeroko

Czytaj dalej »

DOTACJA ZUS 2022 – POPRAWA WARUNKÓW BHP

ZASADY dofinansowania z ZUS Do konkursu może przystąpić firma (wnioskodawca), który spełnia łącznie następujące warunki:         ·       nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia

Czytaj dalej »

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu