Co to jest dotacja ?

Często słyszymy słowo DOTACJA. Dotacja często mylona jest z innymi formami wsparcia jak np.: pożyczką. Czym jest wiec dotacja?
Dotacja jest to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa, dotacja udzielana jest zwykle przez państwo i/lub różnego rodzaju organizacje, różnego rodzaju podmiotom na realizację ich zadań.

Create & Business opracuje dla Ciebie profesjonalne i skuteczne

wnioski o dofinansowania unijne

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:

tik-tak-ccc-eueueu-hi.pngDoboru odpowiedniej dotacji dla Ciebie, Twojej firmy/organizacji itp.

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png Wsparcia w tworzeniu procedur realizacji operacji

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png Doradztwa w zakresie zawierania umów w ramach projektu

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png Doradztwa w zakresie dokonywania zakupu środków trwałych

Opracowywania projektów, umów z dostawcami, wykonawcami

Doradztwa w zakresie kwalifikowalności wydatków.