fbpx

GŁÓWNE RÓŻNICE W DOTACJI Z LGD A URZĘDEM PRACY

Początkiem każdego roku dostajemy mnóstwo zapytań dotyczących dotacji na założenie działalności gospodarczej. Jednym z pierwszych naszych pytań jest: Gdzie ma Pani/Pan zameldowanie? Obszar miejski czy wiejski?  Nie bez przyczyny jest to jedno z pierwszych pytań, ponieważ pozwala nam ono zakwalifikować Państwa do dofinansowania z LGD lub Urzędu Pracy. I tu pojawia się Państwa pytanie: A jaka jest różnica w tych dofinansowaniach?

Poniżej przedstawiamy najważniejsze cechy dofinansowań z tych dwóch źródeł:

DOTACJA Z URZĘDU PRACY – NAJWAŻNIEJSZE CECHY

  • po podpisaniu umowy z Urzędem Pracy otrzymujesz środki na początku realizacji operacji- czyli nie musisz zakładać swoich własnych oszczędności.
  • bezzwrotna – warunek: działalność musi być prowadzona przez wymagany okres czasu (najczęściej przez 1 rok)
  • brak wkładu własnego
  • brak wsparcia pomostowego – za pieniądze z dotacji nie można zapłacić np.: ZUS-u
  • kwota dotacji – wysokość dotacji od 18-24 tys. zł w zależności od danego Urzędu Pracy.
  • ograniczenia co do formy prowadzonej działalności –dozwolona jest tylko jednoosobowa działalność gospodarcza
  • szybka ocena i decyzja przydzielenia środków – do 30 dni informacja z urzędu pracy o pozytywnej lub negatywnej ocenie wniosku.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI Z URZĘDU PRACY?
Osoba ubiegająca się o dotację z Urzędu Pracy:

  • musi posiadać status osoby bezrobotnej (powinna być zarejestrowana w Urzędzie Pracy)
  • w ciągu ostatniego roku nie mogła odmówić przyjęcia na staż ani odrzucić oferty pracy
  • nie może mieć zawieszonej działalności gospodarczej
  • nie mogła otrzymać pieniędzy na otwarcie firmy z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych przeznaczonych na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej
  • nie zwracała środków z Funduszu Pracy
  • nie prowadziła firmy przez ostatnie 12 miesięcy
  • w ciągu ostatniego roku nie została zwolniona z pracy ze swojej winy
  • nie była karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu ostatnich 2 lat
  • nie posiada zajęć sądowych
  • posiada uregulowane zobowiązania cywilno-prawne
  • nie złożyła wniosku o dotację do innego Urzędu Pracy
  • posiada doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje w zakresie, w którym ma być otwarta działalność gospodarcza potwierdzone stosownymi dokumentami

Wszystkie warunki wymienione wyżej nie muszą obowiązywać w każdym z urzędów. Wymagania jakie muszą zostać spełnione zależą od zapisów w regulaminie danego urzędu.

 

DOTACJA Z LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA -NAJWAŻNIEJSZE CECHY :

  • bezzwrotna – warunek: prowadzenie działalności gospodarczej przez okres minimum 2 lat od dnia wypłaty II raty płatności pod sankcją zwrotu całej otrzymanej pomocy brak wkładu własnego
  • brak wsparcia pomostowego – za pieniądze z dotacji nie można zapłacić np.: ZUS-u
  • kwota dotacji – wysokość dotacji od 50-100 tys. zł w zależności od danego LGD.
  • dofinansowanie to wypłacane jest w dwóch ratach, z których pierwsza stanowi 80%, a druga 20% całości.
  • ograniczenia co do formy prowadzonej działalności –dozwolona jest tylko jednoosobowa działalność gospodarczej
  • ocena wniosku – nawet do 6mc

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI Z LGD?

  • osoba ubiegająca się o dotację z LGD nie można być ubezpieczonym w pełnym zakresie i z mocy ustawy w KRUS (wyjątek stanowi działalność związana z produkcją artykułów spożywczych i napojów).
  • w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym składa się wniosek o przyznanie pomocy nie można być wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej jako osoba prowadząca firmę.
  • trzeba być osobą pełnoletnią, a miejsce zamieszkania musi znajdować się w miejscowości, która znajduje się na terenie działania Lokalnej Grupy Działania i ma nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.
  • projekt musi być zgodny tematycznie z Lokalną Strategią Rozwoju (dokument programowy według, którego Lokalna Grupa Działania rozdysponowuje środki unijne).
  • projekt musi uzbierać minimalną liczbę punktów określoną w Lokalnej Strategii Rozwoju – na podstawie Lokalnych Kryteriów Wyboru.

Dokładna wysokość dofinansowania ustalana jest odrębnie dla każdej Lokalnej Grupy Działania.

REASUMUJĄC:

Dotacja z Urzędu Pracy jest skierowana do otrzymania środków na różne działalności począwszy od tych mniej skomplikowanych po bardziej specjalistyczne, jednak KWOTA dofinansowania jest zdecydowanie niższa w stosunku do środków z LGD. Jednak musimy też dostrzec taką różnicę jak CZAS utrzymania działalności który wynosi w przypadku UP tylko rok a przy LGD aż 2 lata od rozliczenia, czyli tak naprawdę 2,5 roku. Kolejna różnica to przeznaczenie dotacji na np.: koszty bieżące jak REKLAMA – w UP mamy możliwość sfinansować sobie kampanie promocyjną firmy a z środków LGD już niestety NIE.

Jak każdej dotacji są PLUSY i MINUSY- to ty musisz zdecydować co dla Ciebie jest ważniejsze i korzystniejsze😊

Możesz zawsze liczyć na naszą pomoc przy napisaniu i skompletowaniu profesjonalnych dokumentów do danego konkursu.

Zespół Create&Business

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu