Informacje dotyczące oferowanych przez nas wzorów biznesplanów w naszym sklepie internetowym

Oferowane przez nas GOTOWE WZORY BIZNESPLANÓW (https://createbusiness.pl/sklep) są idealną, kompletną dokumentacją bazową, która uwzględnia wymagania wielu Urzędów Pracy w całej Polsce. Dlatego nie musisz obawiać się, że ten wzór biznesplanu nie będzie akceptowany w Twoim Urzędzie Pracy, gdzie chcesz starać się o uzyskanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Opracowane przez nas biznesplany wyróżniają się głównie tym, że:

  • w jasny, zrozumiały i ciekawy sposób przedstawiają pomysł jako konkretne cele, działania, liczby, które przekonają innych do pomysłu;
  • pokazują potencjalnym inwestorom, że oferowany produkt lub usługa zapewnią zyski;
  • przekonują innych, że warto zainwestować kapitał w to przedsięwzięcie, mimo występującej na rynku konkurencji.

WAŻNE! Jeżeli swój biznesplan chcesz przygotować na potrzeby uzyskania konkretnej dotacji (np. z Urzędu Pracy), to najpierw koniecznie zapoznaj się z wymogami danej instytucji (tj. regulaminem).

Korzystając z naszych gotowych wzorów biznesplanów, otrzymujesz PAKIET DOKUMENTACJI w 2 wersjach do wyboru. Każdy pakiet przesyłany jest natychmiastowo po zaksięgowaniu płatności, na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

Pamiętaj! Otrzymujesz wersję zarówno podglądową (PDF), jak i edytowalną (DOC, EXCEL).

 1. WERSJA PODSTAWOWA, zawiera:
  • Wniosek o przyznanie pomocy – wystarczy, że uzupełnisz pola zaznaczone na żółto (poprzez wpisanie m.in. danych osobowych, adresowych, zakresu rzeczowo-finansowego, wskazanie konkurencyjnych firm)
  • Formularz pomocy de minimis – wystarczy, że uzupełnisz pola zaznaczone na żółto (poprzez wpisanie danych osobowych, adresowych, kodu PKD)
  • Kalkulacja kosztów (przykład) – wystarczy, że uzupełnisz tabelę (kwoty i nazwy zakupów), zgodnie z załączonymi ofertami handlowymi/fakturami pro-formami
  • Sposób wyliczenia przychodu (Rachunek zysków i strat)wystarczy, że wpiszesz kwoty planowanych kosztów i przychodów i podstawisz je do odpowiednich wzorów. Jednak z uwagi na to, że prowadzenie różnych branży pociąga za sobą ponoszenia różnorodnych kosztów – przeanalizuj dobrze swoje uwarunkowania biznesu i wybierz takie koszty (dodaj/usuń), które rzeczywiście odzwierciedlają charakter działalności. Pamiętaj, że Rachunek zysków i strat musi wskazywać na opłacalność biznesu, wobec czego musisz pokazać ZYSK Z PRZEDSIĘWZIĘCIA.
 1. WERSJA Z ZAŁĄCZNIKAMI, zawierająca:
  • Wniosek o przyznanie pomocy – zgodnie z opisem z pkt. 1.
  • Formularz pomocy de minimis – zgodnie z opisem z pkt. 1.
  • Kalkulacja kosztów (przykład) – zgodnie z opisem z pkt. 1.
  • Sposób wyliczenia przychodu (Rachunek zysków i strat) – zgodnie z opisem z pkt. 1.
  • Pakiet gotowych wzorów załącznik, przydatnych przy składaniu wniosku:
   1. Deklaracja współpracy – wystarczy, że uzupełnisz dane osoby, która wyraża chęć skorzystania z usług jakie planujesz świadczyć
   2. Umowa użyczenia lokalu – wystarczy, że wpiszesz m.in. dane osobowo-adresowe Wynajmującego i Najemcy, adres lokalu, oraz przewidywany czas najmu (min. 12 miesięcy od dnia otwarcia firmy) i wysokość opłaty za najem
   3. Umowa użyczenia samochodu – wystarczy, że wpiszesz m.in. dane osobowo-adresowe Wynajmującego i Biorącego w użyczenie, dane pojazdu
   4. Oświadczenie właściciela samochodu – wystarczy, że wpiszesz m.in. dane osobowo-adresowe właściciela pojazdu, dane pojazdu, który będzie użyczany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
   5. Referencje – wystarczy, że taki list referencyjny uzupełni firma/ osoba fizyczna, która potwierdzi zdobyte przez Ciebie doświadczenie praktyczne
   6. Cennik planowanych usług – wystarczy, że wpiszesz w tabelkę prognozowane przez siebie poziomy cen usług i wielkości sprzedaży, oraz średnie ceny rynkowe konkurencji (za podobne usługi)

Galeria z przykładowymi fragmentami załączników

(Żółte pola należy wypełnić własnymi danymi)

Ostateczny wygląd biznesplanu zależy zatem od kilku kwestii:

  • rodzaju instytucji, do której wniosek jest składany -> dlatego trzymaj się wzorów wniosku/biznesplanu, które są publikowane wraz z regulaminem, na stronie internetowej danej instytucji
  • swojego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych -> dlatego przedstaw w biznesplanie „portfolio” swojej osoby, bazując na zdobytym wykształceniu, kompetencjach i doświadczeniu, dobrych stronach (zaletach).
  • zakresu rzeczowo-finansowego -> dlatego zbadaj dokładnie aktualny rynek dołączając do biznesplanu oferty cenowe/faktury proformy na elementy, które chcesz sfinansować z dotacji (sprawdź w regulaminie dotacji jakie koszty są kwalifikowalne (np. wyposażenie, adaptacja lokalu, urządzenia, zatowarowanie, promocja, koszty bieżące itp.).

Nie zapomnij podpisać wszystkich wymaganych dokumentów, we wskazanych miejscach (wykropkowanych). Jeśli jednak nie czujesz się na siłach samodzielnie przygotować pełnej dokumentacji, lub nie znalazłeś konkretnego wzoru biznesplanu, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Możemy przygotować dla Ciebie wersje indywidualną 

Jeśli jesteś zainteresowany – kliknij TUTAJ

Udostępnij ten post

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu