Kredyt ekologiczny FENG na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw
DOTACJA BEZZWROTNA

Działanie FENG.03.01 Kredyt Ekologiczny

 

OGŁOSZENIE NABORU: 17 maj 2023

ROZPOCZĘCIE NABORU: 6 czerwca 2023

ZAKOŃCZENIE NABORU: 17 sierpnia 2023

Nowy program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) w II / III kwartale 2023  ma zaoferować program w kategorii EKO, tzw. „Zazielenianie przedsiębiorstw”. Będzie to nowy instrument finansowania efektywności energetycznej o nazwie KREDYT EKOLOGICZNY (dotowany w formie spłaty kredyty – DOTACJA BEZZWROTNA).

Celem działania jest wpieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy. W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

 

 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE W KREDYCIE EKOLOGICZNYM

 • modernizacji źródeł energii cieplnej/elektrycznej lub wymiany na systemy OZE,
 • termomodernizacji budynków,
 • modernizacji wewnętrznych linii ciepłowniczych,
 • modernizacji systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia,
 • modernizacji oświetlenia,
 • zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii,
 • energooszczędne procesy produkcyjne (wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń na efektywniejsze energetycznie),
 • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności.
 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z KREDYTU EKOLOGICZNEGO?

 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa
 • small-mid caps (do 499 pracowników)
 • mid-caps (do 3000 pracowników)
 

KREDYT EKOLOGICZNY – OGÓLNE ZASADY

Instrument będzie wdrażany w ramach działań zaplanowanych w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Program wsparcia za pomocą eko kredytów stawia sobie cztery cele. Jest to:

   • umożliwienie przedsiębiorcom wykorzystania nowych technologii oraz zwiększenie możliwości w zakresie badań,
   • wzrost konkurencyjności na rynku małych i średnich przedsiębiorstw,
   • ułatwienie transformacji przemysłowej
   • oraz nakierowanie firm na zielone technologie.

Wnioski składane do
Banku Gospodarstwa
Krajowego

Maksymalny poziom dotacji
Wysokość pomocy zależna od wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji*

 

Forma wsparcia: DOTACJA przeznaczona na spłatę kredytu ekologicznego udzielonego przez bank kredytujący

Eko kredyt w rzeczywistości będzie kwotą (premią ekologiczną), która powinna być PRZEZNACZONA NA SPŁATĘ CZĘŚCI KREDYTU ZACIĄGNIĘTEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ W BANKU KOMERCYJNYM.

PIERWSZE KROKI PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT EKOLOGICZNY:

AUDYT ENERGETYCZNY

Realizacja przedsięwzięcia będzie musiała zostać poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań. Rekomendujemy nawiązanie współpracy z wykonawcą już teraz. Do czasu uruchomienia naboru cała niezbędna dokumentacja z audytu powinna być już gotowa.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

Decyzja o finansowaniu projektu wymagać będzie w pierwszej kolejności pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. W ten sposób kompetencje banków komercyjnych zostaną wykorzystane do potwierdzenia potencjału ekonomicznego i finansowej wykonalności analizowanych projektów inwestycyjnych. W tym przypadku również warto z wyprzedzeniem dokonać niezbędnych analiz finansowych.

 

*mapa pomocy regionalnej: https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

Jeśli jesteś zainteresowany Kredytem Ekologicznym FENG – skorzystaj z poniższego formularza