Kredyt ekologiczny FENG na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw – DOTACJA BEZZWROTNA

Działanie FENG.03.01 Kredyt Ekologiczny

Nowy program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) w I kwartale 2023  ma zaoferować program w kategorii EKO, tzw. „Zazielenianie przedsiębiorstw”. Będzie to nowy instrument finansowania efektywności energetycznej o nazwie KREDYT EKOLOGICZNY.

Celem działania jest wpieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy. W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

 

PRZYKŁADOWE INWESTYCJE W KREDYCIE EKOLOGICZNYM 

 • modernizacji źródeł energii cieplnej/elektrycznej lub wymiany na systemy OZE,
 • termomodernizacji budynków,
 • modernizacji wewnętrznych linii ciepłowniczych,
 • modernizacji systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia,
 • modernizacji oświetlenia,
 • zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii,
 • energooszczędne procesy produkcyjne (wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń na efektywniejsze energetycznie),
 • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z KREDYTU EKOLOGICZNEGO?

 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa
 • small-mid caps (do 499 pracowników)
 • mid-caps (do 3000 pracowników)

 

KREDYT EKOLOGICZNY — OGÓLNE ZASADY

 • Forma wsparcia: DOTACJA przeznaczona na spłatę kredytu ekologicznego udzielonego przez bank kredytujący
 • Maksymalny poziom dotacji: 70%
 • Wnioski będą składane do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
 • Instrument będzie wdrażany w ramach działań zaplanowanych w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Program wsparcia za pomocą eko kredytów stawia sobie cztery cele. Jest to:

 • umożliwienie przedsiębiorcom wykorzystania nowych technologii oraz zwiększenie możliwości w zakresie badań,
 • wzrost konkurencyjności na rynku małych i średnich przedsiębiorstw,
 • ułatwienie transformacji przemysłowej
 • oraz nakierowanie firm na zielone technologie.

Środki pozyskane przez firmę w formie ekokredytów powinny przełożyć się na większą energooszczędność produkcji w przedsiębiorstwie.

Wsparcie będzie udzielane na zasadach analogicznych do znanego POIR. Eko kredyt w rzeczywistości będzie kwotą (premią ekologiczną), która powinna być przeznaczona na spłatę części kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym.

Wysokość wsparcia wyniesie maksymalnie 70% wartości kredytu i będzie zależna od wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji*. W ramach programu FENG dopuszczalna jest możliwość, że cała inwestycja jest finansowana z kredytu — a właściciel firmy nie posiada wkładu własnego.


PIERWSZE KROKI PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT EKOLOGICZNY:

 • Audyt energetyczny:

Realizacja przedsięwzięcia będzie musiała zostać poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań. Rekomendujemy nawiązanie współpracy z wykonawcą już teraz. Do czasu uruchomienia naboru cała niezbędna dokumentacja z audytu powinna być już gotowa.

 • Zdolność kredytowa:

Decyzja o finansowaniu projektu wymagać będzie w pierwszej kolejności pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. W ten sposób kompetencje banków komercyjnych zostaną wykorzystane do potwierdzenia potencjału ekonomicznego i finansowej wykonalności analizowanych projektów inwestycyjnych. W tym przypadku również warto z wyprzedzeniem dokonać niezbędnych analiz finansowych.

*mapa pomocy regionalnej: https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

Udostępnij ten post