fbpx

„MÓJ PRĄD– Nabór 2021”-zasady, zmiany, obowiązki

Mój Prąd to program, którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce.

Koto może skorzystać z dofinansowania:

Program „Mój prąd” skierowany jest do każdego gospodarstwa domowego, które już wytwarza prąd elektryczny z modułów fotowoltaicznych na własne potrzeby.

W szczegółowym regulaminie zaznaczono, że zwrot za fotowoltaikę przysługuje osobom fizycznym, które po 1 lutego 2020 roku zamontowały panele słoneczne o mocy od 2 do 10 kW.

Kwota dotacji: 3000 zł

Termin składania wniosków :  do 22.12.2021r.

Oto najważniejsze zasady programu:

 • Wnioski o dopłatę można składać już po zakończeniu całego projektuwdrożenia fotowoltaiki. Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku.
 • Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty związane z zakupem, montażem, odbiorem i uruchomieniem instalacji PV.
 • Urządzenia, wchodzące w skład instalacji muszą być nowe, czyli nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 24 miesięce przed montażem.
 • Beneficjent, który otrzyma dotację ma obowiązek korzystać z instalacji przez okres co najmniej 5 lat od daty wypłaty dofinansowania.
 • Pieniądze są przyznawane jednorazowo dla danej instalacji– jeśli zatem zainteresowany programem posiada dwa domy z instalacjami, może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie.
 • Dofinansowania nie będą mogły otrzymać instalacje montowane na budynkach mieszkalnych pokrytych azbestem. By wziąć udział w programie, beneficjent musi złożyć oświadczenie, że przed wykonaniem instalacji wymieni poszycie na własny koszt, zgodnie z zasadami prawa.
 • Moc instalacji musi być obliczona tak, by ilość energii wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci nie przekroczyła 120% energii pobranejw danym roku rozliczeniowym – niedopuszczalne jest zatem nadmierne przewymiarowywanie instalacji.

Mój prąd – wniosek online

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki online konieczne jest posiadanie tzw. profilu zaufanego lub e-dowodu z aktywną warstwą elektroniczną. Zanim jednak przejdziesz do składania wniosku, warto przygotować skany niezbędnej dokumentacji. Do tej pory wymagane były:

 • faktury za dostawę i montaż instalacji;
 • dowodu zapłaty faktury lub oświadczenia o dokonaniu zapłaty;
 • zaświadczenia OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej) o montażu licznika, razem z numerem Punktu Poboru Mocy;
 • w przypadku instalacji wykonanej własnymi siłami – oświadczenie o samodzielnym montażu.


Zapraszamy do kontaktu i złożenia wniosku z naszym biurem:

Tel:  506 116 773  lub 662 577 450

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu