Program Moja Woda

Dofinansowanie

Łączny budżet przeznaczony na ten cel czyli łagodzenie skutków suszy w Polsce, to 100 mln zł do wykorzystania w latach 2020-2024. Dzięki temu ma powstać 20 tys. przydomowych instalacji, dzięki którym zaoszczędzimy 1 mln m3 wody rocznie. Od 1 lipca 2020 będzie można składać wniosku do programu MOJA WODA oferującego nawet 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Jest to nowy program priorytetowe ogłoszony przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie przewidziano na:  

Zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.

Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na:

  • przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej),
  • zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny,
  • oczko wodne,
  • instalację rozsączającą oraz
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Aby skorzystać z dofinansowania zapisz się!

Program Moja Woda
Telefon: + 48 662 577 450
Email: biuro@createbusiness.pl

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu