POLITYKA PRYWATNOŚCI Create & Business Spółka Z O.O.

Na niniejszą Politykę prywatności Create & Business Spółka Z O.O. składają się:
I.  Polityka ochrony danych osobowych
II.  Polityka plików cookiePolityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. i może podlegać zmianom. Zmiany będą publikowane na niniejszej stronie internetowej wraz ze wskazaniem daty, od której obowiązuje aktualizacja.


I.  Polityka ochrony danych osobowych
Polityka ochrony danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: RODO).

Polityka ochrony danych osobowych zawiera informacje na temat zasad przetwarzania przez Create & Business Spółka Z O.O. danych osobowych następujących kategorii osób:
  1. Kontrahentów Create & Business Spółka Z O.O. oraz ich pracowników i współpracowników.
  2. Osób kontaktujących z Create & Business Spółka Z O.O. ( formularz, Facebook, kontakt telefoniczny) i zapisanych do newslettera.

 

 II.  Polityka plików cookies