Pakiet Pozyskiwanie Dotacji

NABÓR:  POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA                      

Cena: 

  • Stawka bazowa od 2900 zł netto (cena ustalana indywidualnie)
  • + 5% netto od wartości dotacji (premia za sukces, po uzyskaniu pozytywnej decyzji z ARIMR.

W RAMACH PAKIETU: 

  • Przekażemy Ci komplet dokumentacji dot. naboru – abyś mógł na spokojnie zapoznać się z wytycznymi
  • Przeprowadzimy analizę wg KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU – ewentualnie zaproponujemy rozwiązania umożliwiające uzyskanie większej liczby punktów
  • Otrzymasz od nas listę dokumentów / załączników, jakie należy zebrać i przekazać nam w celu sporządzenie wniosku
  • Przeprowadzimy z Toba „burzę mózgów” w odniesieniu do Twojego pomysłu, ewentualnie zaproponujemy korektę koncepcji – tak, aby zmaksymalizować szanse na pozyskanie dofinansowania
  • Wypełnimy wniosek o przyznanie wraz z pozostałymi załącznikami – wymaganymi Regulaminem Konkursu
  • Przygotujemy komplet dokumentacji (wersja papierowa + elektroniczna) gotowej do złożenia w ARIMR
  • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej
  • Będziemy monitorować proces oceny wniosku + udzielimy niezbędnych wyjaśnień na potrzeby ARIRM (na ich wezwanie)

Usługa realizowana na podstawie podpisanej z nami umowy. 

 

O kolejności obsługi decyduje kolejność podpisania z nami umowy, oraz terminowość przesłania wszystkich potrzebnych danych do wypełnienia wniosku (np. ofert od dostawców, danych finansowych i wypełnionej ankiety merytorycznej)

Liczba wniosków jakie możemy przyjąć do obsługi jest ograniczona.

Skontaktuj sięz nami

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu