Pakiet Pozyskiwanie Dotacji + Rozliczenie Projektu
(2 wnioski o płatność)

Nabór: POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA                     

Cena: 

 • Stawka bazowa od 4200 zł netto (cena ustalana indywidualnie)
 • + 5% netto od wartości dotacji (premia za sukces, po uzyskaniu pozytywnej decyzji z ARIMR.

W RAMACH PAKIETU: 

 • Poprowadzimy projekt kompleksowo od A do Z -> od pozyskania do rozliczenia projektu (tj. do wypłaty ostatniej transzy pomocy)
 • Przekażemy Ci komplet dokumentacji dot. naboru – abyś mógł na spokojnie zapoznać się z wytycznymi
 • Przeprowadzimy analizę wg KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU – ewentualnie zaproponujemy rozwiązania umożliwiające uzyskanie większej liczby punktów
 • Otrzymasz od nas listę dokumentów / załączników, jakie należy zebrać i przekazać nam w celu sporządzenie wniosku
 • Przeprowadzimy z Toba „burzę mózgów” w odniesieniu do Twojego pomysłu, ewentualnie zaproponujemy korektę koncepcji – tak, aby zmaksymalizować szanse na pozyskanie dofinansowania
 • Wypełnimy wniosek o przyznanie wraz z pozostałymi załącznikami – wymaganymi Regulaminem Konkursu
 • Przygotujemy komplet dokumentacji (wersja papierowa + elektroniczna) gotowej do złożenia w ARIMR
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku + udzielimy niezbędnych wyjaśnień na potrzeby ARIRM (na ich wezwanie)
 • Złożymy wniosek o wypłatę I transzy (80% zaliczki)
 • Złożymy wniosek o wypłatę II transzy (refundacja 20% dotacji)

Usługa realizowana na podstawie podpisanej z nami umowy.  

 

O kolejności obsługi decyduje kolejność podpisania z nami umowy, oraz terminowość przesłania wszystkich potrzebnych danych do wypełnienia wniosku (np. ofert od dostawców, danych finansowych i wypełnionej ankiety merytorycznej)

Liczba wniosków jakie możemy przyjąć do obsługi jest ograniczona.

Skontaktuj sięz nami

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu