fbpx

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2021 r. NOWE PROPONOWANE WARUNKI

Uwaga! Aktualizacja INFORMACJI O NABORZE „PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2021”

Nieoczekiwanie ARiMR ogłosił, iż nabór na premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej odbędzie się jesienią 2021 roku !!!

Komitet Monitorujący PROW przyjął uchwałę, która przewiduje wprowadzenie kilku zmian w operacji ,,Premie na działalność pozarolniczą” 2021. Głównym ich celem jest zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia na terenach wiejskich.

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?

zniesienie obowiązku otrzymania płatności bezpośrednich przez osobę, która ubiega się o premię. Oznacza to, że zostanie zniesiony warunek, który dotyczy konieczności przyznania płatności do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa, w którym pracuje wnioskodawca!

premie na działalność pozarolniczą 2021 będzie mógł otrzymać również Wnioskodawca który w PROW 2007-2013 starał się o wsparcie w ramach działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”!

Mamy nadzieję, że powyższe warunki wejdą w życie co spowoduje, że większość z Was będzie mogła skorzystać z ostatniej szansy w tej perspektywie!

Przypomnijmy, że premie na działalność pozarolniczą może otrzymać nie tylko rolnik, ale także małżonek lub domownik. Jedynym z warunków, aby otrzymać premię jest posiadanie ubezpieczenia w KRUS w pełnym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe dochody pochodzące spoza rolnictwa. Jedynym z warunków dotacji jest utrzymanie miejsca pracy przez minimum 2 lata od otrzymania drugiej transzy premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności.

JAKIE KWOTY DOFINANSOWANIA?

Tak jak w wcześniejszych naborach progi premii zostaną podtrzymane. Zatem będzie można ubiegać się o następujące progi dotacji:

PRÓG 1 = 150 000 zł w przypadku samozatrudnienia

PRÓG 2 = 200 000 zł w przypadku zatrudnienia dodatkowo 1 pracownika (pełny etat)

PRÓG 3 = 250 000 zł w przypadku zatrudnienia dodatkowo 2 pracowników (pełny etat)

 

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach:

    • Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełnieni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy (liczone od dnia doręczenia decyzji).
    • Pozostałe 20 proc. premii wpłynie na jego konto po rozliczeniu realizacji biznesplanu. Na złożenie wniosku o płatność drugiej raty pomocy przewidziano maksymalnie dwa lata (liczone od dnia wypłaty pierwszej części premii) i nie później niż do 31 sierpnia 2023 r.

Co ważne: 70 %  kwoty premii musi być wydane na INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE, czyli np. zakup maszyn i urządzeń, środków transportu. Wsparciu podlegają również operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości.

Pozostałe 30 % można przeznaczyć na WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI.

 

Dlaczego MY?

 

DOŚWIADCZENIE- od ostatnich 4 naborów sukcesywnie składamy wnioski o dofinasowania do ARiMR. Nasz zespół pracujący nad Waszymi wnioskami to osoby z doświadczeniem projektowym od 2008r.!!!

SKUTECZNOŚĆ- w dotacjach z ARiMR posiadamy 98,4% skuteczności !!!

ELASTYCZNOŚĆ- do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, co gwarantuję większe szanse otrzymania dotacji.

TERMINOWOŚĆ- wiemy jak cenny jest czas, dlatego wszystkie powierzone nam zadania są realizowane zgodnie z ustalonymi terminami

Brak wiedzy i doświadczenia może pozbawić Cię szansy na pozyskanie środków na swój wymarzony BIZNES! Osoba nie pisząca na co dzień wniosków popełnia podstawowe błędy, które nie jednokrotnie decydują o uzyskaniu znaczących punktów w kryteriach. 

 

PRZERASTA CIĘ WYPEŁNIENIE WNIOSKU ? NIE WIESZ NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W REGULAMINIE? 

ZAUFAJ NASZEJ FIRMIE! PRZEPROWADZIMY CIĘ PRZEZ BIUROKRACJE TAK BYŚ UZYSKAŁ SWOJĄ DOTACJE!

KONTAKT:

tel. 506-116-773  lub  504-734-223

Aby skorzystać z dofinansowania zapisz się!

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Czyste Powietrze / Mój Prąd
Telefon: + 48 662 577 450
Email: biuro@createbusiness.pl

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu