KAMPER / KEMPING wzór biznesplanu – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA (LGD)

499,00

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 

 • biznesplan na ok. 53 stron
 • przykład: “Utworzenie nowej działalności gospodarczej oferującej innowacyjne usługi w branży turystyczno-rekreacyjnej.”

CZAS DOSTAWY:

 • W przypadku płatności za pomocą systemu „przelewy24” dokumentacja zostaje wysłana automatycznie (do ok. 15 min. od zatwierdzenia wpłaty przez system).
 • W przypadku płatności tradycyjnym przelewem: dokumenty wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, zwykle w ciągu jednego dnia roboczego (do 24h).

Edytowalne Pliki Zgodne z Opisem Produktu (w popularnych formatach: .pdf / .xlsx). Pliki przesyłane w wersji spakowanej (użyj programu do rozpakowywania plików, np. WINRAR).

 

 

KAMPER / KEMPING wzór biznesplanu – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA (LGD)

Opis

Dokumentacja zawiera WZÓR BIZNESPLANU składanego w ramach naborów na ZAŁOŻENIE / PODEJMOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  organizowanych przez LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA (w całej Polsce).

Spis treści oferowanego BIZNESPLANU:

    1. Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. 3
    2. Informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować. 3

    2.1.        Potencjał, wykształcenie i doświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (dot. operacji  w zakresie rozwijania działalności gospodarczej) 3

    2.2.        Posiadane zasoby, które będą wykorzystane do prowadzonej działalność gospodarczej 4

    2.3.        Stan przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej wykonywania. 7

    III.     Wskazanie celów pośrednich i końcowych. 10

    3.1.        Cele pośrednie i końcowe operacji oraz motywy realizacji operacji 10

    3.2.        Przewidywana data dokonania płatności ostatecznej…… 6

    1. Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. 12

    4.1.        Opis planowanej operacji – ogólne informacje o planowanej działalności gospodarczej 12

    4.2.        Analiza marketingowa. 18

    4.2.1.     Oferta – charakterystyka produktu / usługi / towaru. 18

    4.2.2.     Klienci 23

    4.2.3.     Rynek. 25

    4.2.4.     Dystrybucja i promocja. 29

    4.2.5.     Konkurencja na rynku. 31

    1. Analiza silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT) 35

    5.1.        Analiza SWOT. 35

    5.2.        Analiza ryzyk związanych z działalnością i rozwiązań alternatywnych. 36

    1. Planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych. 38

    6.1.        Etapy realizacji operacji 38

    6.2.        Źródła finansowania operacji 38

    VII.        Zakres rzeczowo-finansowy operacji 39

    7.1.        Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji. 39

    VIII.       Wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy. 45

    1. Projekcja finansowa dla operacji 47

    9.1.        Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży. 47

    9.2.        Rachunek zysków i strat 49

    9.3.        Zaktualizowana wartość netto. 53

    9.4.       Wskaźnik rentowności sprzedaży  53

 

BRANŻA: turystyczna, rekreacyjna

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE.

ZŁOŻONY WZÓR WNIOSKU I BIZNESPLANU UZYSKAŁ POZYTYWNĄ OPINIĘ LGD oraz  UM, DZIĘKI CZEMU WNIOSKODAWCA UZYSKAŁ DOFINANSOWANIE.

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu