Program “Inwestycje zwiększające konkurencyjność”
– dawna Modernizacja Gospodarstw Rolnych

W 2024 roku polscy Rolnicy staną przed nowymi możliwościami inwestycyjnymi, które mogą znacząco wpłynąć na konkurencyjność ich gospodarstw. Program “Inwestycje zwiększające konkurencyjność”, który jest kontynuacją wcześniejszych inicjatyw związanych z modernizacją rolnictwa, otwiera drzwi do finansowania, które ma na celu nie tylko zwiększenie efektywności, ale również adaptację do nowoczesnych metod produkcji.

Program, prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), skierowany jest do gospodarstw o powierzchni do 300 ha, z Wielkością Ekonomiczną Gospodarstwa (WEG) mieszczącą się w przedziale od 25 000 euro do 250 000 euro. Ważnym warunkiem jest również wykazanie przez rolników odpowiedniego poziomu rocznych przychodów ze sprzedaży produktów rolnych, co stanowi potwierdzenie aktywnej i efektywnej działalności.

Program oferuje różnorodne formy wsparcia finansowego, z refundacją kosztów kwalifikowanych na poziomie do 65% dla młodszych rolników (poniżej 41 lat) oraz do 45% dla osób starszych. Maksymalne kwoty dofinansowania są zróżnicowane w zależności od regionu działalności i specyfiki prowadzonych inwestycji:

  • Obszar A obejmuje wsparcie na rolnictwo precyzyjne, gdzie maksymalne dofinansowanie wynosi do 300 000 zł.
  • Obszary B i C, dedykowane odpowiednio rolnictwu ekologicznemu i przechowalnictwu, mogą liczyć na dofinansowanie do 1 300 000 zł.
  • Obszar D, który koncentruje się na wsparciu zakupu maszyn do zbioru, oferuje dofinansowanie do 300 000 zł, ale dostępne jest wyłącznie dla grup rolników (co najmniej trzech).

W ramach programu, szczególny nacisk kładziony jest na inwestycje, które wpływają na poprawę wydajności oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w codziennej praktyce rolniczej.

Rolnicy zainteresowani aplikacją muszą przygotować się do składania wniosków, które przyjmowane będą od 5 września do 11 października 2024 roku. To kluczowy moment dla wielu gospodarstw, aby uzyskać finansowanie na modernizację i rozwój swoich przedsiębiorstw rolnych.

Program “Inwestycje zwiększające konkurencyjność” jest jednym z wielu kroków mających na celu przekształcenie polskiego rolnictwa w bardziej zrównoważony i nowoczesny sektor. Więcej informacji o szczegółach programu, warunkach kwalifikacji oraz procesie aplikacyjnym uzyskasz pod numerem telefonu:

Zobacz więcej : Link

 

+48 532 074 110,

+48 506 116 773,

+48 504 734 223,

Udostępnij ten post