Program “Młody Rolnik 2024”
-Odkryj Możliwości Dotacji na Rozwój Gospodarstwa

Program “Młody Rolnik 2024” to  okazja dla młodych rolników, którzy marzą o rozbudowie i modernizacji swojego gospodarstwa rolnego. Program ten otwiera nowe perspektywy dla przedsiębiorczych młodych  rolników dzięki bezzwrotnej DOTACJI w wysokości 200 000 zł.

Zasady i terminy przyznawania dotacji

Nabór wniosków jest zaplanowany od  19 czerwca do 16 sierpnia 2024 roku, co daje przyszłym Wnioskodawcom  czas na przygotowanie biznesplanu.

Dotacja jest wypłacana w dwóch ratach:

  • Pierwsza rata wynosi do 140 000 zł, co stanowi 70% przyznanej kwoty,
  • Druga rata to 60 000 zł.

Kryteria uczestnictwa

Premię może uzyskać osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat), rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia WOPP albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie.

Przeznaczenie dotacji

Środki z dotacji można przeznaczyć na szeroki zakres inwestycji, które wspierają rozwój i modernizację gospodarstw. Obejmuje to inwestycje w nowoczesne technologie, zakup ziemi, zwierząt gospodarskich, nowoczesnych maszyn oraz rozwój wartości niematerialnych i prawnych związanych z rolnictwem.

Proces aplikacyjny i wsparcie dla rolników

Zmiany wprowadzone w najnowszej edycji programu ułatwiają proces składania wniosków dzięki wprowadzeniu systemu elektronicznego, co zwiększa efektywność i szybkość przetwarzania aplikacji. Kandydaci muszą spełniać określone kryteria kwalifikacyjne, które obejmują posiadanie odpowiednich kwalifikacji lub zamiar ich zdobycia, co może być potwierdzone ukończonymi kursami lub szkoleniami rolniczymi.

Program kładzie duży nacisk na zrównoważone rolnictwo, promując projekty, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko. Ponadto, beneficjenci mogą liczyć na wsparcie doradcze na każdym etapie projektu, co zwiększa szanse na jego sukces. Efektywność i postępy w realizacji inwestycji są monitorowane, co gwarantuje, że środki są wykorzystywane zgodnie z celami programu.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli interesuje Cię aplikacja lub masz pytania dotyczące programu “Młody Rolnik 2024”, zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów:

 +48 532 074 110,

+48 506 116 773,

+48 504 734 223,

Więcej szczegółów : Zobacz

Nie przegap tej niepowtarzalnej szansy na rozwój Twojego gospodarstwa rolnego. Dzięki programowi “Młody Rolnik” możesz znacząco wpłynąć na przyszłość swojej działalności, korzystając z nowoczesnych rozwiązań i wsparcia specjalistów.

Udostępnij ten post