Dotacje z urzędu pracy

Dzięki naszej niemal 100% skuteczności pomożemy pozyskać dla Ciebie
różnego rodzaju dotacje z Urzędu Pracy.

Dla pracodawców i przedsiębiorców

I.  Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png Staże i bony stażowe.

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png Refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników.

 

II.  Wsparcie tworzenia miejsc pracy

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png Prace interwencyjne.

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png Dofinansowanie wynagrodzenia na zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+.

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy.

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png Refundacja składek dla osób do 30 roku życia.

Dla bezrobotnych

  I.  Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

  II.  Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

  III. „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie II”

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu