Dotacje z urzędu pracy

Dzięki naszej niemal 100% skuteczności pomożemy pozyskać dla Ciebie
różnego rodzaju dotacje z Urzędu Pracy.

DOTACJA Z URZĘDU PRACY

Napisanie wniosku o dofinansowanie na otwarcie działalności z URZĘDU PRACY to dla Ciebie czarna magia?

 Nie martw się!

Przygotowujemy kompletną, profesjonalna dokumentację, która umożliwi Ci pozyskać środki na Twój BIZNES!

NASZA EFEKTYWNOŚĆ ? Do tej pory 100 % !

 

Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji z Urzędu Pracy?

– Osoba posiadająca status osoby bezrobotnej (tj: osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy),

– Osoba posiadające ukończone 18 lat,

– Osoby które w ostatnich 12 mc nie prowadziły działalności gospodarczej,
– W wielu przypadkach dodatkowo premiowane są osoby z niepełnosprawnościami, kobiety lub osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Kryteria jakie bezrobotny musi spełniać:

Najczęściej spotykane kryteria dotyczą:
– posiadania wykształcenia, kursów i szkoleń zgodnych z branżą, w której planuje się założenie działalności,
– doświadczenia w branży, w której planuje się założenie działalności,
– dobrej analizy rynku,
– opłacalności planowanego biznesu.

 

Czy planowana branża ma znaczenie?

Nie ma konkretnie określonych branż, na które można uzyskać dotację.

Nabory przeprowadzane są w formule konkursowej co oznacza, że dotację otrzymają wnioski, które otrzymają największą liczbę punktów.

Niemniej jednak ogromne znaczenie ma posiadanie doświadczenia i kwalifikacji w planowanej branży – zwiększają zdecydowanie szanse uzyskania dotacji 

Obowiązki osoby, która skorzystała z dotacji z PUP

– Konieczność prowadzenie działalności przez okres min.12 miesięcy,

– Poniesienie i rozliczenie założonych we wniosku wydatków.

 

Jak wysokie jest dofinansowanie?

W zależności od danego Urzędu Pracy od 25.000 zł do 38.000 zł

 

Na co mogę przeznaczyć dotację?

Planowane do poniesienia koszty muszą być zasadne z planowana działalnością gospodarczą.

W ramach dofinansowania można zakupić:

– nowe narzędzia, sprzęty, maszyny,

– zakup wyposażenia lokalu,

– koszty reklamy i promocji (ok. 20% dotacji),

– towary handlowe ( do 50% dotacji)

 

Czy na każdą branżę prowadzenia działalności gospodarczej można otrzymać dotację?

Niestety nie – katalog wykluczonych działalności, które nie mogą być objęte udzielanym wsparciem, wymieniony jest w regulaminie danego Urzędu Pracy.

Do niektórych z nich zalicza się np.:

– spółki osobowe czy kapitałowe – dofinansowanie przysługuje tylko na jednoosobową działalność gospodarczą,

– działalność w rolnictwie (możliwość dofinansowania z ARiMR),

– działalność związana z medycyną naturalną,

– działalność handlowa, np. środkami odurzającymi, artykułami erotycznymi, substancjami psychotropowymi,

– lombard,

– produkcja wyrobów alkoholowych.

 

Dotacji nie można również otrzymać na przejęcie działalności innego podmiotu czy na prowadzenie działalności tożsamej z działalnością prowadzoną przez współmałżonka.

 

Telefon kontaktowy :  +48 532 074 110

                                        +48 506 116 773

                                         +48 505 734 223