Dotacje z ZUS dla firm na BHP

Dotacje z ZUS dla firm na BHP, to dotacje, których podstawowym celem jest realizacja przez ZUS zadania określonego przez ustawę o ubezpieczeniu społecznym a dotyczącego prewencji wypadkowej w firmach. Firmy spełniające określone kryteria do wsparcia mogą otrzymać dofinansowanie z ZUS na BHP. Subwencje zostają przyznane firmom, które wykażą potrzebę poprawienia bezpieczeństwa pracy i wskażą inwestycję należącą do jednej z kategorii, które kwalifikują firmę do otrzymania dotacji na BHP od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2018 ZUS zabezpieczył na ten cel 50 mln zł.

Poziom dofinansowania

Mikrofirma
90%
0
1-9 pracowników
Mała Firma
80%
0
10-49 pracowników
Średnia firma
60%
0
50-249 pracowników
Duża firma
20%
0
powyżej 250 pracowników

Przykładowe działania inwestycyjne w projekcie

Działania w projektach inwestycyjnych, na które można otrzymać dotację dla firm to modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy oraz zakup oraz montaż urządzeń i elementów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Poniżej przedstawiamy przykładowy katalog działań inwestycyjny.

Przykładowe działania doradcze w projekcie

 tik-tak-ccc-eueueu-hi.png  Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png  Ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami w miejscu pracy

tik-tak-ccc-eueueu-hi.png  Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, takich jak:

  • czynniki chemiczne i zapylenie,
  • czynniki biologiczne,
  • czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat itp.),
  • czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym itp.).

Powyższe pomiary mogą być wykonywane wyłącznie jako element innych działań przewidzianych wnioskiem, np. ocena skuteczności działań inwestycyjnych, ocena ryzyka zawodowego, dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej itp. (w przypadku czynników szkodliwych pomiary powinny być wykonywane przez akredytowane laboratoria).

Nie trać czasu, wykorzystaj z nami środki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doradzimy i przygotujemy pełną dokumentację. Posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji z ZUS, jak i dotacji unijnych. Zachęcamy do kontaktu poprzez stronę internetową lub telefonicznie

Jesteś zainteresowany dotacją z ZUS?

Skontaktuj sięz nami

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu