DLA KOGO DOTACJA Z ZUS NA POPRAWĘ WARUNKÓW BHP 2023?

Do konkursu może przystąpić firma (wnioskodawca), który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Poziom dofinansowania - DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

Mikrofirma
80%
0
1-9 pracowników
Mała Firma
80%
0
10-49 pracowników
Średnia firma
80%
0
50-249 pracowników
Duża firma
80%
0
powyżej 250 pracowników

JAKIE DZIAŁANIA Z ZAKRESU BHP WESPRZE ZUS?

Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dofinansowanie na poprawę BHP w następujących obszarach:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochronę przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w sytuacji narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

Zakup i instalacja osłon stałych i ruchomych chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi, występującymi w niebezpiecznych strefach maszyn

i innych urządzeń technicznych, np. osłon nastawnych, blokujących, blokujących z ryglowaniem, sterujących, zamykających się samoczynnie.

Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej i miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej do stosowania w warunkach zagrożenia

szkodliwymi czynnikami chemicznymi lub pyłowymi

Zakup i instalacja maszyn i urządzeń z ruchomym podestem roboczym, służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty

ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, przewoźne).

Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np.: siatki ochronne, zabezpieczenia na krawędzi ciągów

komunikacyjnych i innych otworów w stropach, podesty stacjonarne, rusztowania ruchome – przejezdne (z wyłączeniem innych typów rusztowań) oraz drabiny rozstawne jezdne z podestem roboczym wyposażonym w zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.

Zakup środków technicznych do obudowy wykopów ziemnych służących wyłącznie zabezpieczeniu pracowników podczas wykonywania doraźnych prac naprawczych prowadzonych w wykopach o głębokości do 3 m, o dopuszczalnym nacisku gruntu do 30 kN/m2

(w szczególności szalunki typu

boks z uchwytami rozporowymi lub punktowymi, szalunki typu słupowego).

Zakup środków technicznych zabezpieczających przed dostępem do stref pracy pracowników, np. tymczasowe balustrady/bariery ze stałym oznakowaniem ostrzegawczym

Zakup i instalacja urządzeń o udźwigu maksymalnym do 450 kg służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego

przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów, np.:

 • ręczne wózki platformowe oraz platformowe dwunożycowe,
 • schodołazy
 • wciągniki z jednym uchwytem mocującym,
 • żurawiki,
 • wciągarki z jednym uchwytem mocującym,
 • suwnice,
 • chwytaki i manipulatory (samojezdne, prowadzone i podwieszane),
 • wozidła prowadzone (o maksymalnej prędkości jezdnej/roboczej do 6 km/h),
 • wyciągi towarowe (windy dekarskie),
 • dźwigi towarowe małe (bez prawa wstępu osób do kabiny),
 • egzoszkielety pasywne.

Zakup urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego:

 • wózków jezdniowych do przemieszczania palet (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej wysokości unoszenia do 3,5 m) wyłącznie z napędem
 • elektrycznym takie, jak: wózki prowadzone, podestowe,
 • ręcznie prowadzonych ciągników do wózków, np. magazynowych (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej prędkości jezdnej do 6 km/h),
 • urządzeń do transportu pionowego osób chorych i niepełnosprawnych w zakresie jednej kondygnacji, np. podnośniki rehabilitacyjne,
 • zestawów do zrywki drewna (przyczepa leśna z żurawiem, bez ograniczenia udźwigu).

Zakup wyposażenia stanowisk pracy, które ma na celu ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, szczególnie obciążenia

o charakterze statycznym poprzez umożliwienie wykonywania pracy fizycznej w pozycji naprzemiennie, stojącej i siedzącej lub w pozycji stojącej

z podparciem, z zachowaniem dobrej stabilności postawy, np. 

 • specjalistycznych stołów (np. tapicerskich, spawalniczych) z automatyczną regulacją wysokości blatu w zakresie co najmniej 50 cm lub automatyczną regulacją odchylenia blatu min. 30 stopni (np. hydrauliczna, elektryczna)

 

Zakup środków ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz sprzętu do pracy na wysokości, tj. sprzętu ewakuacyjnego, sprzętu do pracy w tzw. „dostępie

linowym” oraz urządzeń kotwicznych.

Szczegółowy katalog działań inwestycyjnych i doradczych, które będą podlegać dofinansowaniu ZUS znajduje się poniżej.

Jak pozyskać dofinansowanie?

Bezpłatna analiza możliwości

Wypełnij formularz kontaktowy na stronie, a nasz doradca skontaktuje się w celu wstępnej analizy możliwości otrzymania dofinansowania i odpowie na wszelkie pytania. Możliwe jest również spotkanie w siedzibie firmy.

Zawiązanie współpracy

Jeśli ocenimy, że Państwa projekt kwalifikuje się do dofinansowania na podstawie wstępnej analizy możliwości i kryteriów dotacji – ustalimy warunki i etapy dalszej współpracy.

Pozyskanie dofinansowania

Kompleksowo przygotujemy wniosek oraz komplet załączników niezbędnych do otrzymania środków przez Państwa firmę, pomożemy w jego terminowym złożeniu. Pomagamy klientom do momentu otrzymania dotacji, a także świadczymy usługi rozliczania projektów oraz przygotowania do odbioru projektów inwestycyjnych przez ZUS.

Jesteś zainteresowany dotacją z ZUS?

Skontaktuj sięz nami

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu