USŁUGI NOCLEGOWE wzór biznesplanu – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA (LGD)

499,00

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 

  • biznesplan na ok. 44 strony
  • przykładowa BRANŻA TYRYSTYCZNA – USŁUGI NOCLEGOWE + USŁUGA INFOBROKERA TURYSTYCZNEGO (INNOWACJA)

CZAS DOSTAWY:

  • W przypadku płatności za pomocą systemu „przelewy24” dokumentacja zostaje wysłana automatycznie (do ok. 15 min. od zatwierdzenia wpłaty przez system).
  • W przypadku płatności tradycyjnym przelewem: dokumenty wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, zwykle w ciągu jednego dnia roboczego (do 24h).

Edytowalne Pliki Zgodne z Opisem Produktu (w popularnych formatach: .pdf / .xlsx). Pliki przesyłane w wersji spakowanej (użyj programu do rozpakowywania plików, np. WINRAR).

 

 

USŁUGI NOCLEGOWE wzór biznesplanu – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA (LGD)

Opis

Dokumentacja zawiera WZÓR BIZNESPLANU składanego w ramach naborów na ZAŁOŻENIE / PODEJMOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  organizowanych przez LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA (w całej Polsce).

Spis treści oferowanego BIZNESPLANU:

  1. Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. 3
  2. Informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować. 3

2.1.        Potencjał, wykształcenie i doświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (dot. operacji  w zakresie rozwijania działalności gospodarczej) 3

2.2.        Posiadane zasoby, które będą wykorzystane do prowadzonej działalność gospodarczej 4

2.3.        Stan przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej wykonywania. 6

III.     Wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładanego ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług. 8

3.1.        Cele pośrednie i końcowe operacji oraz motywy realizacji operacji 8

3.2.        Przewidywana data dokonania płatności ostatecznej: 9

  1. Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. 10

4.1.        Opis planowanej operacji – ogólne informacje o planowanej działalności gospodarczej 10

4.2.        Analiza marketingowa. 13

4.2.1.     Oferta – charakterystyka produktu / usługi / towaru. 13

4.2.2.     Klienci 17

4.2.3.     Rynek. 19

4.2.4.     Dystrybucja i promocja. 24

4.2.5.     Konkurencja na rynku. 26

  1. Analiza silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT) 30

5.1.        Analiza SWOT. 30

5.2.        Analiza ryzyk związanych z działalnością i rozwiązań alternatywnych. 32

  1. Planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych. 33

6.1.        Etapy realizacji operacji 33

6.2.        Źródła finansowania operacji 33

VII.        Zakres rzeczowo-finansowy operacji 34

7.1.        Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji. 34

VIII.       Wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy. 37

  1. Projekcja finansowa dla operacji 38

9.1.        Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży. 38

9.2.        Rachunek zysków i strat 40

9.3.        Zaktualizowana wartość netto. 44

9.4.        Wskaźnik rentowności sprzedaży. 44

 

 

 

BRANŻA: turystyka i rekreacja

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE.

ZŁOŻONY WZÓR WNIOSKU I BIZNESPLANU UZYSKAŁ POZYTYWNĄ OPINIĘ LGD oraz  UM, DZIĘKI CZEMU WNIOSKODAWCA UZYSKAŁ DOFINANSOWANIE.

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu