PROGRAM MOJE CIEPŁO – na co dotacja?

Do tej pory dofinansowanie na montaż pompy ciepła można uzyskać w jednym ogólnopolskim, znanym już programie Czyste Powietrze. Niestety program od 2020 wspiera tylko domy zamieszkałe, nie jest on wobec tego dostępny dla osób, które dopiero budują dom. Wkrótce ma się to jednak zmienić za sprawą programu Moje Ciepło, z którego dotacje na pompy ciepła będą mogli otrzymać właściciele nowo budowanych domów.

MOJE CIEPŁO – na co dotacja?

Przygotowywany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program “Moje Ciepło”, który ma wspierać zakup i montaż pomp ciepła w nowych domach. Zgodnie z zapowiedziami  Pawła Mirowskiego, wiceprezesa NFOŚiGW:

„Program priorytetowy Moje Ciepło dotyczyć będzie zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych. Program skierowany jest do właścicieli bądź współwłaścicieli nowych budynków jednorodzinnych.”

 

POMPA CIEPŁA w trendzie wzrostowym

Wg oficjalnych danych podawanych przez portal https://portpc.pl/:

  • Od 2017 rynek pomp ciepła typu powietrze/woda wzrósł ponad 5 krotnie
  • Duże znaczenie dla rozwoju rynku pomp ciepła ma zapowiedź odejścia od stosowania źródeł opartych na gazie ziemnym przy renowacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do 2030 r. w projekcie Długoterminowej Strategii Renowacji z lutego 2021
  • Analizy wskazują, że liczba sprzedanych pomp ciepła do ogrzewania budynków po raz pierwszy przekroczyła liczbę sprzedanych kotłów węglowych w 2020 roku w Polsce
  • Za szczególnie wyjątkowe należy uznać to, że rynek polski jako jeden z niewielu rynków europejskich w ostatniej dekadzie w każdym roku odnotowywał stabilne wzrosty sprzedaży pomp ciepła.
  • Wg oceny PORT PC w nowych budynkach jednorodzinnych, szczególnie w obszarach miejskich i podmiejskich, pompy ciepła stały się technologią pierwszego wyboru. Ten trend pogłębi się w całej Polsce w związku ze zmianami wynikającymi z wymogów Warunków Technicznych dotyczących nowych budynków od 1 stycznia 2021 r.
  • Bardzo istotnym sygnałem dla branży jest zapowiedź stosunkowo szybkiego odejścia od sprzedaży kotłów gazowych w Polsce. W rządowym projekcie Długoterminowej Strategii Renowacji z lutego 2021 zapowiedziano odejście od stosowania źródeł opartych na gazie ziemnym przy renowacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do 2030 r.
  • Wg PORT PC w 2021 r. należy spodziewać się dalszych znacznych wzrostów sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda na poziomie nawet ponad 80%, przy stosunkowo niewielkich wzrostach gruntowych pomp ciepła i stagnacji sprzedaży pomp ciepła przygotowujących ciepłą wodę użytkową.

 

MOJE CIEPŁO – JAKA KWOTA DOTACJI?

Jak też informuje wiceprezes NFOŚiGW – formą wsparcia udzielanego w ramach tego programu ma być dotacja do 30 % kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła, nie więcej jednak niż 21.000 zł. Na ten moment jednak Narodowy Fundusz nie podaje, jaki ma być budżet pierwszego naboru wniosków o dotacje z programu “Moje Ciepło”.

MOJE CIEPŁO – KIEDY SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wiadomo już, że obecne plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakładają ogłoszenie i rozpoczęcie pierwszego naboru wniosków o dotacje z “Mojego Ciepła” już w pierwszym lub drugim kwartale 2022 roku. Przy czym nieznana jest jeszcze dokładna data jego rozpoczęcia. Jest to efektem tego, że Unia Europejska nie wyraziła zgody na dofinansowanie programu Moje Ciepło z Funduszu Modernizacyjnego

Udostępnij ten post

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu