Program Czyste Powietrze

Dofinansowanie Termomodernizacji Domów

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

BUDŻET

 • w formie bezzwrotnej (dotacje): 63,3 mld zł;
 • kredyty udzielane przez banki: 40 mld zł. 

OKRES WDRAŻANIA

 • Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:
 • Zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027r. (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie).
 • Środki wydatkowane będą do 30.09.2029 r.

KWALIFIKALANOŚĆ KOSZTÓW

 • Możliwość dofinansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (lecz nie wcześniej niż 15.05.2020)
 • Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
 • Wypłata środków możliwa zarówno na konto Beneficjenta, jak i na konto Wykonawcy/Sprzedawcy do 30 dni

DWIE GRUPY DOFINANSOWANIA

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Beneficjenci mogą skorzystać z jednego z poniższych poziomów dofinansowania:

 • „Podstawowy poziom dofinansowania” otrzymują osoby mające roczny dochód nieprzekraczające 100 000 zł rocznie.
 • Podwyższony poziom dofinansowania” dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym

1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

 • Wymienione źródło ciepła musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzenie imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu
 • Przedsięwzięcie nie może być realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych
 • Okres trwałości wynosi 5 lat od zakończenia przedsięwzięcia

Aby skorzystać z dofinansowania zapisz się!

Czyste Powietrze / Mój Prąd
Telefon: + 48 662 577 450
Email: biuro@createbusiness.pl

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu