Program “Mój Prąd 5.0”

Program “Mój Prąd 5.0” ma na celu zachęcanie do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii przez inwestowanie w instalacje fotowoltaiczne. Ważną zmiana w tej edycji programu jest rozszerzenie dofinansowania o pompy ciepła różnego typu oraz kolektory słoneczne.

BUDŻET:

 • w formie bezzwrotnej (dotacje): 855 tys zł.

OKRES WDRAŻANIA PROGRAMU:

 • Program realizowany będzie w latach 2021-2023.
 • Od 22 kwietnia 2023 roku do wyczerpania środków.

DLA KOGO?

 • Dla prosumentów (użytkowników) fotowoltaiki w nowym systemie net-billing oraz dotychczasowym, którzy zmienili rozliczenie z systemu opustów (net-metering) na nowy system net-billing.
 • Dla osób fizycznych, którzy poniosły koszty od 1 lutego 2020 r.
 • Dla osób, które już zrealizowały inwestycje, tj. podpisali umowę kompleksową ze sprzedawcą energii oraz zamontowali licznik dwukierunkowy.

TRZY GRUPY WNIOSKODAWCÓW:

 1. Wnioskodawcy rozliczający się w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 2. Wnioskodawcy rozliczający się w systemie opustów net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system net-billing.
 • Wnioskodawcy rozliczający się w systemie opustów net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, przeszli na nowy system rozliczeń net-billing i zgłoszą do dofinansowania urządzenie dodatkowe wskazane w programie.

NA CO DOTACJA?

 • instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW
 • magazyny energii, ciepła, HEMS/EMS,
 • pompy ciepła,
 • kolektory słoneczne.

NA ILE MOŻNA LICZYĆ?

Do 50% kosztów instalacji. Maksymalnie 58 tys. zł. z czego:

 • fotowoltaika – do 6 tys. zł (do 7 tys. zł z innymi urządzeniami),
 • pompa ciepła:
  • pompa ciepła powietrze-powietrze wyniosą do 4,4 tys. zł,
  • pompa powietrze-woda bez podwyższonej efektywności – do 12,6 tys. zł,
  • pompa powietrze-woda o podwyższonej efektywności – do 19,4 tys. zł,
  • pompa gruntowa – do 28 tys. zł,
 • kolektor słoneczny – do 3,5 tys. zł,
 • magazyn energii – do 16 tys. zł,
 • magazyn ciepła – do 5 tys. zł,
 • systemem zarządzania energią -3 tys. zł.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

 • Nabór wniosków za pośrednictwem GWD – Generator Wniosków o Dofinansowanie (wymagany jest profil zaufany lub e-dowód).
 • Wypłata środków do 3 miesięcy.
 • Urządzenia musza być nowe, wyprodukowane minimum w ciągu 24 msc. od montażu.
 • Należy eksploatować instalację przez co najmniej 5 lat (we wskazanej we wniosku lokalizacji) od daty wypłaty środków.

 

Jesteś zainteresowany programem skontaktuj sie z nami tel:  662-577-450

 

Udostępnij ten post